Ocean's Harmony

100% miljövänligt båtbottenskydd

100% miljövänlig

BaSiliCoat® är en miljövänlig antifouling-färg på fritidsbåtar, fartyg och utrustning i marin akvakultur

Vår lösning

  • Innehåller inga giftiga eller miljöskadliga kemikalier
  • Målas på båtar kort innan de sjösätts
  • Alla ingredienser är allmänt tillgängliga råvaror

Båtar

Motverkar påväxt vilket ökar bränsleeffektivitet och minskar underhållsbehov

Hamnar

Skyddar den lokala miljön från biologist påväxt

Byggnader

Minskar underhållsbehovet och ökar livslängden på byggnader

Nät och burar

Ser till att nät förblir öppna och lätta, och att miljön i burar förblir syresatta